| | | | |


Aktuality

CVIDOS

Masarykova univerzita neustále inovuje své fakulty i jejich ústavy. Jedním z jejích posledních počinů je vybudování multifunkčního objektu CVIDOS neboli Centra výzkumných institutů a doktorských studií. CVIDOS byl slavnostně otevřen v pondělí 15. září na Pedagogické fakultě. Cílem tohoto centra bylo vybudovat knihovnu a zajistit podmínky pro vědeckou práci doktorandů i dalších akademiků. Součástí šestipodlažního objektu jsou tak kromě knihovny také laboratoře a studovny vhodné jak ke skupinovému řešení projektů, tak k individuálnímu studiu. Objekt skýtá také zázemí pěti výzkumným institutům.

Více o centru naleznete na: http://www.ped.muni.cz/dekanat/oddeleni-projektove-podpory/cvidos

Již třetí nevidomý student absolvoval Fakultu informatiky MU

V jarním semestru 2014 úspěšně ukončil studium na Fakultě informatiky MU student Roman Kabelka. Jedná se o třetího nevidomého absolventa této fakulty. Jak se tento mladý muž ke studiu informatiky dostal, co pro něj bylo na vysoké škole nejtěžší, čím se zabýval v diplomové práci a mnoho dalších zajímavostí najdete v rozhovoru na: http://poslepu.cz/roman-kabelka-diky-modernim-asistivnim-technologiim-mohu-pouzivat-stejny-pocitac-jako-bezni-uzivatele/

Teiresiás – středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Teiresiás je celouniverzitní pracoviště Masarykovy univerzity, které má za úkol pomáhat studentům se specifickými nároky při jejich studiu. Hlavní náplní tohoto střediska je zajišťovat, aby studium oborů akreditovaných na univerzitě bylo přístupné studentům s různými smyslovými i jinými handicapy. Mnohé jistě zaujme nevšední název centra, vězte tedy, že podle řecké mytologie byl Teiresiás věštec, kterého Héra potrestala slepotou, když spor mezi ní a Diem rozhodl v Diův prospěch. Důvod vzniku názvu nám napoví historie centra, která sahá až do roku 2000, kdy bylo založeno jako středisko pro nevidomé a slabozraké studenty. Od roku 2003 se pak služby tohoto střediska rozšířily i na pomoc studentům s postižením sluchovým a pohybovým, nejnověji i psychickým. Dnes Teiresiás funguje jako výukové centrum s kurzy, které doplňují nebo nahrazují řádnou výuku, metodické a poradenské centrum, výzkumné pracoviště, centrum tlumočnických a zapisovatelských služeb a také provozovatel brailleského vydavatelství a celostátní digitální knihovny.

Více informací na: http://www.muni.cz/teiresias/general/about


nahoru